Se pot depune cererile pentru cetățenia română la oficiile consulare ale României din Serbia

Persoana fără cetăţenie sau cetăţeanul străin care a contribuit în mod deosebit la protejarea şi promovarea culturii, civilizaţiei şi spiritualităţii româneşti, poate solicita acordarea cetățeniei române dacă îndeplineşte concomitent și condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), c) şi e) din Legea cetățeniei române, și având posibilitatea stabilirii domiciliului în ţară sau menţinerea acestuia în străinătate.

[floated align=”right”]Trebuie menționat că județul Panciova nu aparținte în aria de jurisdicție consulară a Conulatului Genereal al României din Vârșeț, astfel că românii din Satu Nou, Doloave, Glogoni, Iabuca nu pot depune dosarele la Vârșeț ci doar la Belgrad.[/floated]

Referitor la Consulatul României din Vârșeț, informațiile se pot obține la numărul de telefon +381 643379752, în intervalul orar 11.00 – 15.00, iar depunerea dosarelor se face personal la Consulat, de luni până joi, în intervalul orar 09.00 – 11.00, numai pe bază de programare la același număr de telefon.

Trebuie menționat că județul Panciova nu aparținte în aria de jurisdicție consulară a Conulatului Genereal al României din Vârșeț, astfel că românii din Satu Nou, Doloave, Glogoni, Iabuca nu pot depune dosarele la Vârșeț ci doar la Belgrad. Mai multe informații puteți obține la Secția Consulară din Belgrad având numărul de telefon: 011 36 70 361.

La Vârșeț se primesc dosare doar din aria de jurisdictie consulară: Novi Becej, Nova Crnja, Zitiste, Secanj, Zrenianin, Plandiste, Vârșeț, Biserica Albă, Cuvin, Alibunar şi Covăcița.

[code style=”2″]Acte necesare pentru constituirea dosarului: [/code]

[numblock num=”1″ style=”3″]Paşaport în copie legalizată şi traducere în limba română, legalizată, sau orice alt act de identitate[/numblock]

[numblock num=”2″ style=”3″]Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar, din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi[/numblock]

[numblock num=”3″ style=”3″]Acte de stare civilă pentru titularul cererii (certificat de naştere, căsătorie, de schimbare nume/prenume sau divorţ etc.) supralegalizate/apostilate şi cu traducere în limba română, legalizată notarial[/numblock]

[numblock num=”4″ style=”3″]Cazier judiciar din România[/numblock]

[numblock num=”5″ style=”3″]Cazier judiciar din străinătate în original, apostilat/supralegalizat şi cu traducere în limba română, legalizată[/numblock]

[numblock num=”6″ style=”3″]Certificate de naştere ale minorilor, supralegalizate/apostilate și cu traducere în limba română, legalizată, dacă este cazul[/numblock]

[numblock num=”7″ style=”3″]Acordul părinţilor privind acordarea cetăţeniei române pentru copii dat prin declaraţie autentificată la notar. Dacă acordul se dă în faţa autorităţilor altui stat este necesară apostila/supralegalizarea şi traducerea în limba română, legalizată[/numblock]

[numblock num=”8″ style=”3″]Consimţământul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani pentru acordarea cetăţeniei române, dacă este cazul, dat prin declaraţie autentificată la notar în prezenţa unui părinte[/numblock]

[numblock num=”9″ style=”3″]Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar, din care să rezulte dacă doreşte dobândirea cetăţeniei române cu menținerea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România[/numblock]

[numblock num=”10″ style=”3″]Punct de vedere emis de misiunea diplomatică sau oficiul consular cu privire la îndeplinirea condiţiei ca solicitantul să fi contribuit în mod semnificativ la protejarea şi promovarea culturii, civilizaţiei şi spiritualităţii româneşti (doar pentru cererile depuse la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul pe teritoriul căruia solicitantul îşi are domiciliul).[/numblock]

 

[floated align=”left”]O simplă adeverință de membrie de la oricare asociație românească, nu va fi suficientă pentru a evidența contribuția deosebită la protejarea și promovarea culturii românești.[/floated]

De menționat că toate traducerile și copiile actelor trebuie legalizate și autentificate la notar, respectând legislația română. După părerea noastră, cel mai simplu ar fi să se solicite serviciile unui notar public de pe teritoriul României, în apropierea graniței româno – sârbe.

La actele sus menționate se anexează copii ale documentelor ce evidențiază contribuția deosebită la protejarea şi promovarea culturii, civilizaţiei şi spiritualităţii româneşti.

O simplă adeverință de membrie de la oricare asociație românească, nu va fi suficientă pentru a evidența contribuția deosebită la protejarea și promovarea culturii românești.
După cum am fost informați la Consulatul General al României din partea domnului Consul Dan Nicolae Constantin, contribuția deosebită la protejarea și promovarea culturii, civilizației și spiritualității românești se va dovedi prin activitățile de promovare a imaginii României, activități de apărare a drepturilor românilor din străinătate, activități de susținere a mediului asociativ românesc, activități de management cultural-artistic, activități cultural-artistice de promovare a valorilor românești, activitate didactică și științifică de promovare a limbii și culturii române sau activitate publicistică în limba română.

Documentele justificative pot fi de exemplu premiile și diplomele din activitățile sus menționate, articole de presă, prezentarea lucrărilor de autor etc.

[textblock style=”1″]Mai multe informații la:

http://varset.mae.ro/ sau

tel. +381 643379752 între orele 11.00 și 15.00[/textblock]

 

One Comment

  1. Cred ca mai usor se ajunge la un pasaport diplomatic, decit la pasaport romanesc!!
    P.S. Poate ca ma insel, timpul o sa arate.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*