Tribunalul a stabilit executarea silită prin vânzarea imobilelor CRS

Tribunalul din Vârşeţ a stabilit executarea silită pentru achitarea datoriilor CRS prin vânzarea imobilelor. Executarea va avea loc pe data de 18.02.2015 începând de la ora 12.00.

Blocarea conturilor şi incapacitatea de plată a Comunităţii Românilor din Serbia nu mai reprezintă nici o noutate. Unica soluţie fiabilă este achitarea datoriilor CRS şi deblocarea conturilor.
Tribunalul din Vârşeţ a efectuat evaluarea a două imobile CRS. După efectuarea expertizei judiciare, s-a stabilit valoarea imobilelor la 16.071.702,3 dinari (131.735,26 euro). Clădirea din Straja a fost evaluată la 8.296.191,9 dinari şi cea din Alibunar la 7.775.510,40 dinari.
Preţul de pornire a licitaţiei va fi de 60% din valoarea totală. Dacă prima licitaţie nu va fi realizată cu succes, preţul de pornire se va micşora.

Mai jos redăm textul integral al deciziei judecătoreşti (fără adresa părţilor, reprezentând date personale):

EVALUAREA:

Republica Serbia
Tribunalul Vârşeţ
Nr. I2.nr.1191/2010
Data: 19.01.2015
V Â R Ş E Ţ

Tribunalul din Vârşeţ, judecătoarea Miliţa Gavranici, în procedura de executare a creditorilor Djordjevic Slavoljub din Vârşeţ, Djokic Sredoje din Vârşeţ care sunt reprezentaţi de avocatul Voinea Marinel, avocat din Vârşeţ, Medeniţa Vesna din Vârşeţ, Grgic Tatiana din Vârşeţ, care sunt reprezentate de Miuţa Todor, avocat din Vârşeţ, Stamin Liviu din Vârşeţ reprezentat de Voina Marinel, avocat din Vârşeţ, Stan Natalia din Srediştea Mică, reprezentată de Voinea Marinel, avocat din Vârşeţ, Liuba Berlovan Bobiţa din Nicolinţi împotriva Comunităţii Românilor din Serbia din Vârşeţ, privind executarea, în data de 19.01.2015, aduce:

D E C I Z I E

SE STABILEŞTE valoarea imobilelor:

– imobilul înregistrat LN nr.512 KO Straja, casă familiară de 262 mp, şi teren agricol clasa II având 19a 32mp, proprietatea datornicului executat Comunitatea Românilor din Serbia, în valoare totală de 8.296.191,9 dinari şi
– imobilul înregistrat LN nr.5264, KO Alibunar, intrarea nr. 1, parter, spaţiul comercial nr.3 „Bratstvo”, având 113mp utili, subsol, spaţiul comercial nr.1 „Bratstvo” avânt 118 mp utili în proprietatea datornicului executat Comunitatea Românilor din Serbia în valoare de 7.775.510,40 dinari

Justificare
Evaluarea a fost efectuată de expertul Zubenko Aleksandra, inginer de construcţii. La această evaluare nu a fost depusă plângere şi tribunalul a acceptat expertiza

evaluareaa

EXECUTAREA:

Republica Serbia
Tribunalul Vârşeţ
Nr. I2.nr.1191/2010
Data: 19.01.2015
V Â R Ş E Ţ

Tribunalul din Vârşeţ, judecătoarea Miliţa Gavranici, în procedura de executare a creditorilor Djordjevic Slavoljub din Vârşeţ, Djokic Sredoje din Vârşeţ care sunt reprezentaţi de avocatul Voinea Marinel, avocat din Vârşeţ, Medeniţa Vesna din Vârşeţ, Grgic Tatiana din Vârşeţ, care sunt reprezentate de Miuţa Todor, avocat din Vârşeţ, Stamin Liviu din Vârşeţ reprezentat de Voina Marinel, avocat din Vârşeţ, Stan Natalia din Srediştea Mică, reprezentată de Voinea Marinel, avocat din Vârşeţ, Liuba Berlovan Bobiţa din Nicolinţi împotriva Comunităţii Românilor din Serbia din Vârşeţ, privind executarea, în data de 19.01.2015, aduce:

D E C I Z I E

SE STABILEŞTE vânzarea imobilelor înscrise cu nr. LN nr.512 KO Straja, casă familiară de 262 mp, şi teren agricol clasa II având 19a 32mp şi imobilul înregistrat LN nr.5264, KO Alibunar, intrarea nr. 1, parter, spaţiul comercial nr.3 „Bratstvo”, având 113mp utili, subsol, spaţiul comercial nr.1 „Bratstvo” avânt 118 mp utili în proprietatea datornicului executat Comunitatea Românilor din Serbia

SE STABILEŞTE PRIMA licitaţie pe data de 18.02.2015 începând de la ora 12:00 în încăperile Tribunalului Vârşeţ, camera nr.3

Vânzarea imobilelor se va efectua prin licitaţie publică.

Valoarea imobilelor este stabilită:

– imobilul înregistrat LN nr.512 KO Straja, casă familiară de 262 mp, şi teren agricol clasa II având 19a 32mp, proprietatea datornicului executat Comunitatea Românilor din Serbia, în valoare totală de 8.296.191,9 dinari şi
– imobilul înregistrat LN nr.5264, KO Alibunar, intrarea nr. 1, parter, spaţiul comercial nr.3 „Bratstvo”, având 113mp utili, subsol, spaţiul comercial nr.1 „Bratstvo” avânt 118 mp utili în proprietatea datornicului executat Comunitatea Românilor din Serbia în valoare de 7.775.510,40 dinari

La prima licitaţie preţul de pornire va fi de 60% din valoarea totală a imobilelor.

Participanţii au obligaţia să depună 1/10 din valoarea totală a imobilelor, ceea ce va prezenta garanţia şi se va calcula în valoarea totală de achiziţie. Câştigătorul licitaţiei are obligaţia ca suma integrală să o achite în contul tribunalului în termen de 8 zile, în caz contrar licitaţia va fi declarată nulă, şi se va organiza o nouă licitaţie. Părţile implicate pot să publice această decizie prin alte mijloace disponibile, precum şi în mass media.

Decizie va fi înmânată: Afişătorul tribunalului, Finanţele Vârşeţ, Giorgevici Slavoliub din Vârşeţ, Djokic Sredoje din Vârşeţ, Medenica Vesna din Vârşeţ, Grgici Tatiana din Vârşeţ, Satim Liviu din Vârşeţ, Stan Natalia din Srediştea Mică, Voinea Marinel avocat din Vârşeţ, Miuţă Todor avocat din Vârşeţ, Comunitatea Românilor din Serbia, Portalul de internet al Tribunalului.

Executarea 1a

Executarea 2a

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*