Forumul Românilor din Serbia

„Acest Forum este un moment bun ca ideile noastre să le unim într-o strategie comună, să ne asumăm responsabilități și să salvăm ce se poate salva” – a declarat Valentin Mic, președintele Asociației In Medias Res din Panciova, în luarea de cuvânt în cadrul Forumului Românilor din Serbia. Pe data de 19 octombrie 2014, în Sala Mare a Teatrului Național „Steria” din Vârșeț, a avut loc Forumul Românilor din Serbia, realizat cu sprijinul Deparatamentului Politici pentru Relația cu Românii de pretutindeni. Dezbaterile au fost axate pe autonomia culturală, învățământ, dreptul la practicarea religiei, informare, uzul oficial al limbii și retrocedarea bunurilor colective ale românilor din Serbia.

aurescuPrezenți la eveniment au fost: Bogdan Aurescu, secretar de stat pentru afaceri strategice din cadrul MAE și co-președinte din partea României a Comisiei Mixte Interguvernamentale România – Serbia, Alina Hagima – director Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni, Radu Cosma și Vali Bircoci – DPRRP, PS Daniil, episcopul românilor din Serbia, Viorel Badea – senator și membru al Comisiei Românilor de Pretutindeni din cadrul Senatului României, Daniel Banu – ambasadorul României la Belgrad, Cosmin Lotreanu – consul general al României la Vârșeț, Iulian Nițu – consul general al României la Zăiceri.
Forumul Românilor din Serbia a fost deschis de Bogdan Aurescu, secretar de stat, care a evidenţiat sprijinul consistent pe care România îl acordă activităţilor de păstrare şi promovare a identităţii naţionale, culturii şi valorilor tradiţionale şi spirituale româneşti în Serbia. În acest sens, a reamintit faptul că folosirea limbii române, accesul la serviciul religios şi la educaţie în limba maternă sunt elemente fundamentale ale păstrării identităţii specifice a oricărei minorităţi.
În contextul participării la Forumul Românilor din Serbia, diplomatul român, co-preşedinte din partea României a Comisiei Mixte Interguvernamentale România – Republica Serbia privind minorităţile naţionale, a realizat o scurtă trecere în revistă a stadiului implementării Protocolului celei de-a doua sesiuni a Comisiei Mixte, semnat la Bruxelles, în 2012. A punctat faptul că România a acţionat în mod constant şi consecvent pentru păstrarea identităţii culturale şi etnice a tuturor minorităţilor sale naţionale, a limbii materne, precum şi a identităţii religioase. „Guvernul român tratează toate comunităţile de români în mod echilibrat, plecând de la premiza că românii de peste hotare sunt parte integrantă a spiritualităţii româneşti”, a arătat secretarul de stat Bogdan Aurescu.
alinaAlina Hagima, director în cadrul Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni a transmis mesajul ministrului delegat pentru românii de pretutindeni Bogdan Stanoievici,: „Dragi români, poporul nostru este unul dintre cele mai mari şi mai vechi popoare, este deţinător al unui patrimoniu cultural inestimabil. La nord sau la sud de Dunăre, noi vorbim aceeiaşi limbă, ne spunem pe aceeiaşi nume, avem aceeiaşi obiceiuri, împărtăşim aceiaşi credinţă din moşi-strămoşi. Avem datoria de a ne afirma identitatea românească. Aici în Serbia, dvs ne arătaţi tuturor strădania pentru cultivarea a ceea ce este propriu românităţii, conveţuirea paşnică şi promovarea identităţii”. Doamna director a mai menționat că România şi-a asumat obligaţia sacră de a sprijini românii din afara României.
Senatorul Viorel Badea, a subliniat colaborarea constructivă pe care a avut cu conducerea Comunității Românilor din Serbia în vederea consultărilor privind cetățenia română, pentru ca și românii din Serbia să aibă posibilitatea de a obține cetățenia română. A îndemnat românii să aibe o implicare mai directă, deoarece doar așa vor putea să asigure păstrarea și promovarea identității naționale, altfel problemele vor rămâne mereu aceleași.
Eva Șimon a menționat buna colaborare pe care românii din Ungaria o au cu Comunitatea Românilor din Serbia, dând exemplu taberele educative pe care Uniunea Românilor din Ungaria le organizează, în parteneriat cu DPRRP, pentru tinerii români din Ungaria și Serbia.
viorelDupă deschiderea festivă, înainte de începutul lucrărilor Forumului Românilor din Serbia, PS Daniil a binecuvântat întrunirea. PS Daniil a făcut referire la funcționarea BOR din Serbia.
Specificul național rămâne una dintre temele esențiale după care se poate ordona o întreagă istorie intelectuală. Problema care se pune, mai ales pentru generația noastră, este în ce direcție se orientează noile valori, reprezentarea socială și a identității noastre ca popor, valorizarea sau devalorizarea acesteia. În perioada actuală se înregistrează o criză de valori, care se răsfrânge și asupra identității colective ale românilor. Presiunea la care este supusă societatea noastră din punct de vedere economic, politic, social, ideologic, pot încuraja în mintea noastră uitare, superficialitate, ignoranță. Forumul Românilor din Serbia a dorit să stabilească importanța identității noastre naționale în contextual globalizării accelerate, dar și principalele dimensiuni ale românismului contemporan și a valorilor naționale autentice. Dezbaterile pe temele propuse, au fost constructive și utile.

sala

expozitie

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*